Bas en Lance

Bas en Lance

Wij zijn Lance en Bas  (34 jaar) en beiden werkzaam als jongerenwerkers én sinds kort ook als buurtsportcoaches 12+ in de gemeente Buren.

Als jongerenwerkers gaan we in gesprek met jongeren en hun omgeving over wat hen dagelijks bezighoudt. Komt het jongerenwerk in dit gesprek dingen tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld: pesten, motivatie op school, werk of daginvulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) of andere zaken die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere opzoek naar een oplossing.

Ook leggen we de verbinding met de buurt/wijk/dorp. Dit met als doel het integreren van jongeren in de wijk en leefomgeving. Het jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie, woningbouwcorporaties en bewoners. Als de omgeving zich zorgen maakt over een jongere gaat de jongerenwerker in gesprek en op zoek naar oplossingen in samenwerking met het uitgebreide netwerk van het jongerenwerk. 

Door middel van Buurtsport 12+ kunnen jongeren elkaar ontmoeten in hun eigen wijk in een veilig en sportief klimaat. Samenwerken, respect, zelfontplooiing en positief bijdragen aan de maatschappij zijn de belangrijkste aandachtspunten van deze sportmomenten. Dit gebeurt onder professionele begeleiding van ons.

Naast sport en ontmoeting, doen we bij Buurtsport 12+ nog meer! Zo helpen we jongeren met het vinden van een stageplaats en stimuleren wij ze om positief bij te dragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

 

We gaan elkaar hopelijk nog vaak zien!

Groet,

Lance en Bas